PERSONDATA

VORDINGBORGSKOLENS BEHANDLING AF PERSONDATA

Formålet med skolen er at tilbyde undervisning og samvær med livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse som de grundlæggende elementer. 


Begreberne implementeres på forskellig vis i Vordingborgskolens dagligdag - såvel formaliseret form, som i den måde, hvori undervisningen tilrettelægges og afvikles i dagligdagen.


Bl.a. ved: 

• Fællesmøder med Forstander Jette Rønne.

• Elevrådsmøder

• At udvikle elevens personlige og faglige kompetencer.

• At skabe et fællesskab og en undervisning, hvor den enkelte er ansvarlig og har mulighed for fordybelse.

• At eleven ved at tilberede mad får fortrolighed med sund levevis.

Læs mere her