stillingsopslag

Er du vores nye viceforstander?

Vores afholdte viceforstander gennem 15 år har valgt at gå på pension.
Derfor søger vi hendes afløser fra den 01/02/2020. Vordingborgskolen er en Fri Fagskole. 

Vi arbejder praktisk og med erhvervsrettede linjer. Vore elever er unge, der ønsker at gå den praktiske vej.
Du vil møde en hverdag der er kendetegnet ved gode kolleger, positiv indstilling, humor og arbejdsglæde.

Jobbet består primært af ledelses opgaver, men den, der ansættes, skal også være på gulvet og have tiden til at skabe relationer med både elever og ansatte. 

Vi søger en person der er:
- engageret og ambitiøs deltager i skolens ledelse
- dynamisk
- har gennemslagskraft
- er fleksibel
- har gode administrative og pædagogiske evner.

Lønnen fastlægges i henhold til OK mellem LC og Finansministeriet

Ansøgning sendes til Forstander Jette Rønne jette.roenne@vordingborgskolen.dk senest 21/11 kl. 12
Første samtale finder sted 02/12/2019 og 2. samtale 11/12/2019
Begge samtaler er udenfor skolens område

Jobbeskrivelse af Viceforstander på Vordingborgskolen

Vordingborgskolens viceforstander har valgt at gå på pension.
Derfor søger vi hendes afløser med tiltrædelse den 1. februar 2020.

Vordingborgskolen er en af de frie fagskoler. Vi har ca. 100 elever og 35 ansatte.
Vi er en kostskole, som arbejder med praktiske og erhvervsrettede fag.
Vi underviser også i 10.klasses fag, hvor eleverne har mulighed for at tage en hel 10.klasse eller enkeltfag.
Vores elevgruppe er unge, der arbejder bedst med hænderne.
De har alle det til fælles, at de ikke lige nu er parate til en uddannelse.
De har alle selv valgt at være her og de arbejder målrettet for at blive afklaret.
Eleverne bor på skolen i et år eller længere.

Formålet med skolen er at tilbyde undervisning og samvær med livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse som de grundlæggende elementer.

Skolens profil er nærmere beskrevet nederst på denne side under ”Hvem er vi”.

Jobbet består primært af ledelses opgaver, men den, der ansættes, skal også være på gulvet og have tiden til at skabe relationer med både elever og ansatte.
Arbejdstiden består af pædagogisk ledelse, personaleledelse og administrativ ledelse.

Den specifikke opgave, som skolen står over for, er fortsat udvikling af fleksibilitet, så skolen i højere grad vil modsvare de behov, som skolens elever har.

Arbejdsopgaverne aftales med skolens forstander og vil bl.a. omfatte:
- faglig-pædagogisk ledelse samt personaleledelse
- udvikling af pædagogisk praksis
- udvikling af læring og trivsel
- sparring med forstander
- kontakt med byens virksomheder og borgere
- elevsamtaler
- budget og regnskab
- indberetning til fonde, EU om projekter
- planlægning af skoleåret
- vagtplaner
- sygemeldinger
- vikardækning
- sekretær for bestyrelsen

Den, der ansættes i stillingen, skal
- være engageret og ambitiøs deltager i skolens ledelse
- dynamisk
- have gennemslagskraft
- være fleksibel
- have gode administrative og pædagogiske evner

Det vil være en fordel, hvis ansøgeren har kendskab til kostskolelivet.

Lønnen fastlægges i henhold til OK mellem LC og Finansministeriet og udgør ca. 450.000 kr. plus pension.
Her kan uddannelse og anciennitet være afgørende.

Yderligere oplysninger ved henvendelse til:

Forstander Jette Rønne på 25474364

Bestyrelsesformand Klaus Michael Jensen på 20450845

Hvem er vi...

I 1904 grundlagde Dagmar Grymer en husmoderskole i sin villa i Vordingborg.
Som datter af en bonde og næstyngst i en søskendeflok på seks kom hun af beskedne kår.
Men hun mente, at alle – også unge kvinder – havde ret til en uddannelse.
I 1907 lod hun skolens nuværende hovedbygning opføre for sine egne penge og i 1917 blev hun en del af Husholdningsudvalget nedsat af Indenrigsministeriet – et arbejde, der mange år senere resulterede i en lovfæstning af husholdningsskolerne og seminarerne.

Siden har skolen gennemgået flere tilbygninger og forandringer.
Gennem alle tider er det gjort med respekt for kultur og ”Sjæl”. Spisestuen er stadig hjertet i huset og har en varme, som altid bemærkes når man viser fx nye elever rundt….ikke mindst mødrene.
Skolen med bestyrelse, forstander og hele personalegruppen har gennem alle tider været forudseende og har forstået at tilrette skolens tilbud, så det hele tiden fulgte de uddannelsesmæssige strømninger.
Man har været i stand til at samtænke ændrede uddannelsesmæssige strømninger og skolens traditioner.

I dag tilbyder vi, som en af landets 14 Frie Fagskoler 10. klasse, ”Parat til job” og
”Parat til erhvervsuddannelse”.
Udgangspunktet er det samme:

At alle har ret til en uddannelse.
Vi bygger på samme hovedsigte som efterskoler og højskoler:
Livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse.
Det betyder, at vi i al undervisning og samvær skal tænke disse begreber ind og sætte det i spil sammen med og for eleverne. Det skal være en del af personalets identitet og herigennem nå ud i samspillet med eleverne.

Vordingborg Fri Fagskole og alle Frie Fagskoler hører under Undervisningsministeriet, hvor tilskuddene er styret af et taxametersystem.
Der udarbejdes hvert år omkring 01.10. en optælling af administration og revisor på årselever og alle andre tilskud. Dette danner baggrund for næste skoleårs tilskud.

Her er ingen anderledes
På Vordingborg Fri Fagskole har vi 85 kostelever og ca.10 dagelever fra 16 til ca. 25 år, der alle har det tilfælles, at vejen gennem uddannelsessystemet ikke er lige.
De fleste går hos os et år, nogle to år og enkelte tre afhængig af udfordringer.

Vi er alternativet til dem, der har brug for mere tid til at blive klar, er praktisk begavede og lærer bedst gennem hænderne eller er blevet mobbet og har store udfordringer omkring selvværd.
Nogle af vores elever er fanget af lovkravet om 2 i dansk og matematik for at blive optaget på en erhvervsuddannelse eller 5 for at komme på en gymnasial uddannelse.
De vælger et år hos os for at tage enkeltfagsprøver og forbedre deres karakter – en mulighed de ikke har på efterskolerne.

Vordingborg Fri Fagskole er også sikkerhedsnettet for dem med særlige læringsforudsætninger, der ikke passer ind i det almene uddannelsessystem.
Nogle er psykisk skrøbelige eller har en diagnose – typisk inden for autismespektret, ADHD eller ADD.
Andre kommer fra socialt svage eller udsatte hjem, hvor de ikke er blevet stimuleret som børn og har oplevet livets bagsider.

Uden en målrettet indsats risikerer de at komme til at leve på kanten af samfundet.
Hos os bliver de en del af et fællesskab, hvor alle passer ind, fordi ingen bliver behandlet som anderledes.
Vi har siden 2006 været en del af det netværk under UU-København der hedder ”Projekt plads til alle” .
Det er et stærkt forankret projekt med en ledelsesstyregruppe der mødes 4 gange om året.
I dette forum har vi haft rigtig mange medarbejdere på kurser og uddannelse.
Lars Thomsen kommer på skolen for at afholde samtaler med en del af vore elever.
Det er vigtigt for os at have et bredt elevgrundlag, så alle har nogle at spejle sig i.
Når der blandt kammeraterne er fagligt og socialt gode rollemodeller, stiger niveauet.

Når man søger job på Vordingborgskolen er det afgørende at man gør sig klart hvad man kommer til at arbejde med.
Det er en kostskole, hvor man er sammen med eleverne 24-07 og man skal kunne være i det med et sind der er med til at løfte.
Man skal møde glad på arbejde og man skal gå hjem med en følelse af at man har gjort en forskel.
Man får ikke altid positive repsons….man skal kunne finde den lille respons og løfte sig selv gennem den….. altså finde sin egen respons.
Man skal kunne arbejde med udfordrede unge uden at man tager det personligt hvis de ikke lige gør det man siger de skal gøre, Man skal kunne blive ved med at søge efter løsninger der kan få det hele til at lykkes.
Man skal måske også søge efter løsninger som man slet ikke ved der eksisterer og noget man ikke bare kan tage uddannelse inden for.
Man skal kunne arbejde ud fra devicen ”De gør ikke hvad vi siger, de gør som vi gør”.
Man skal hele tiden huske at adskille det man ville gøre som privat-person og det man nu skal gøre fordi man er en professionel og befinder sig i en arbejdsfunktion.
Vi har en pædagogisk tilgang med udgangspunkt i den anerkendende tilgang.
Det betyder at vi anerkender andres udfordringer, meninger og ”mennesker”.
Vi behøver ikke være enige, men vi bestemmer IKKE om andre skal være enige.
Vi bruger ikke verbal ”magt” og vi skælder ikke ud.
Vi bliver ved med at arbejde os frem mod en løsning.

Frie Fagskoler udfylder et hul, ingen andre udfylder.
Geografisk dækker Vordingborg Fri Fagskole Sydsjælland, Møn og Lolland-Falster, hvor gennemsnitsindkomster, uddannelsesniveau og boligpriser ligger lavt, mens arbejdsløsheden og andelen af unge, der aldrig kommer til at kunne klare sig uden offentlig forsørgelse, er høj.
Vi trodser den sociale arv og præsenterer de unge for muligheder, de ikke er blevet præsenteret for før. Succes er ikke at være ligesom de andre men at udvikle sig.
Hos os lærer de, at gør de en indsats, ligger vejen ”åben” for dem.
Vi dokumenterer deres kompetencer og færdigheder.
Vi sætter mål, følger op og fokuserer på at det er gennem successer vi bygges op.
Vi har et meget tæt forældresamarbejde.
De kommer hertil som usikre unge og flyver herfra som unge voksne med håb, drømme og retning på tilværelsen.

Vi ansætter pædagogisk/faglig uddannet personale til skoledelen og vi ansætter i TAP-gruppen uddannede inden for de funktioner vi har.
At være medspiller i det rummelige arbejdsmarked ser vi som en meget stor og positiv opgave.
Det betyder, at vi ansætter personale på forskellige vilkår og vi tager de nødvendige hensyn mht. arbejdsopgaver.
Dette er med til at skabe en ”Farverig” arbejdsplads. Vi forventer at der i hele personalegruppen er forståelse og accept af den samlede arbejdskraft og en vilje til at medvirke til et godt arbejdsmiljø.

2020
Et skelsættende år bliver 2020 hvor vores nye bygning står færdig.
Vi har arbejdet på dette projekt siden 2007… så længe ventet.

På dette tidspunkt er vi klar med en ny struktur, der giver den optimale mulighed for ledelse og en hverdag for hele personalet der bliver markant anderledes.
Dette ikke mindst begrundet i, at vi bliver mere samlet.
Vi kommer til at have pauser sammen her på matriklen.
Der bliver fælles arbejdsrum.
Når jeg kigger ind i 2021 ser jeg:

En ny bygning med plads til bevægelse og undervisning i lokaler, hvor lærerne selv har været med til at bestemme hvordan de skal indrettes osv. der bliver plads.
Det betyder at vores undervisning får et løft i den praktiske retning…… der SKAL være mere ”gøremålsundervisning”.

Administration og køkken er stadig her på Violvej.
Vi har stadig undervisningskøkkenet her.
I lokale 2 bliver der et kreativt lokale med plads til fritidsaktiviteter osv.
I lokale 1 i kælderen bliver der fælles arbejdsrum for lærerne…det skal vi til at tegne.

Eleverne er den gruppe vi har nu.
Vi har fortsat elever i nybygning, hovedbygning, Skovsbo, Engbo og vi skal kigge på om der kan laves et par værelser fx i Skovsbo eller andre steder.

Vi har med hele personalet udarbejdet en struktur omkring samarbejde i fx team.
Hvordan skal det være? Jeg ved det ikke lige nu.
Det skal vi sammen finde ud af med helle gruppen.