på vej til job

formål

At skabe et inkluderende og trygt ungdomsmiljø, hvor der er plads til den enkelte elev, der kommer med hver deres forudsætninger og hvor der lægges vægt på samvær, mad og sport.

At eleven tilegner sig elementær viden, praktiske færdigheder og personlige redskaber til almindelig dagligdags levevis. 

At udvikle forpligtende fællesskaber med jævnaldrende unge og etablere sociale netværk.

At eleverne opnår indsigt i en række almen dannende områder og derved får et øget selvværd samt øget forståelse for egne handlemulighede.

mål

At eleven opnår en afklaring i forhold fremtidig uddannelse og/eller arbejdsliv.

At eleven opnår kundskaber svarende til niveauet i folkeskolens afgangsprøve i madkundskab.

At eleven opnår at tage et hygiejnebevis som er meritgivende.

At de unge opnår bedst mulige kundskaber inden for de fag de undervises i.

At de unge bliver selvstændige således at de udvikler ansvarlighed i forhold til samfundet, sociale relationer og eget liv.

Indhold

Gennem året undervises i: 

Liv og samfundsfagBoligfag ( herunder områderengøring )

DanskKost og sundhed

Ernæring og hygiejne

IT og sociale medier

Boligliv og fremtiden

Hverdagsøkonomi

Linjefag ( herunder pædagogik og omsorg - mad – butik )

Idræt

Valgtilbud inden for emnerne kostfag, håndarbejde og idræt

Mixtimer

Kernelærertimer

Herudover indeholder skoleåret temauger – studieture – studievejledning og erhvervspraktik.

gøremål

U

perspektiv

P

evaluering

U