ØKONOMI

TILMELDINGSGEBYR KR. 1500,-

Dette gebyr opkræves når skolen har modtaget din tilmelding. Din plads på kurset er først endelig reserveret når tilmeldingsgebyret er registeret. Tilmeldingsgebyret dækker administrationsomkostninger. Priserne er oplyst pr. uge og et kursus består af 43 uger

SKOLEÅR 2018 - 2019

Alle linjer/hold undtaget STU


Kostelev kr. 1.780,- over 18 år v/ kursusstart

Kostelev kr. 1.385,- under 18 år v/ kursusstart

Dagelev kr. 1.580,- over 18 år v/ kursusstart

Dagelev kr. 1.300,- under 18 år v/kursusstart


STU eller afklaringsforløb i særskilte huse

Elev kr. 3.850,- over 18 år v/ kursusstart

Elev kr. 3.455,- under 18 år v/kursusstart


De nævnte priser dækker al undervisning, materialer, bøger, kopier, køkkensko, kost og logi på dobbeltværelse. Individuelle støttetimer kr. 460,- pr. time

Praktisk og pædagogisk støtte i fritidsdelen til unge med særlige læringsforudsætninger, herunder diagnoser indenfor AST, ADHD og andre, vurderes ud fra deres individuelle behov i forhold til tillæg.


Generelt

Betalingen opkræves over 10 rater. 1. rate i august og 10. rate i maj. 

Ved for sen betaling tillægger vi renter jf. renteloven.

BEMÆRK! ved afmelding af kursusstart senere end 1. juni opkræver vi 2 rater.


Kontakt Forstander Jette Rønne for yderligere information.