LEVEREGLER OG VEDTÆGTER

LEVEREGLER

Du bliver modtaget på skolen med en positiv indstilling. 


Vi forventer, at du kommer med en positiv indstilling til dit ophold, og at du er en god og hensynsfuld kammerat. Ligeledes forventer vi, at du i mødet med såvel dine kammerater som skolens medarbejdere er opmærksom og høflig samt udviser ansvarlighed.

Det er en selvfølge, at du deltager aktivt i undervisningen og de praktiske opgaver i fællesskab med de øvrige
elever. Ligeledes er det en selvfølge, at du optræder hensynsfuld såvel på skolen som i byen.

Husorden:
Deltagelse i morgen, middags og aftensmåltider er obligatoriske. Man har mulighed for ”Spis-ude-aften”
hver anden uge.

Sygemelding skal ske ved henvendelse til en af morgenvagterne.

Der må ikke ryges på skolens matrikel. På studieture må der kun ryges på aftalte tidspunkter og steder.

Du skal alle dage være på skolen senest kl. 22.00.
Der skal være ro på gangene og i husene kl.22.00.
Du skal være på eget værelse kl. 22.30.

I nedenstående tidsrum er gæster velkomne. Du skal præsentere din gæst for vagtlæreren.

Mandag til torsdag kl. 19.00 til 22.00
fredag kl. 16.00 til 22.00
lørdag og søndag kl. 14.00 til 22.00

Weekendbesøg med overnatning kan kun være en enkelt nat. Det koster 75 kr. Du skal aftale dette med weekendens vagtlærer senest tirsdag.
Der er ikke mulighed for overnatning ved julestue og drama.

Brug af euforiserende stoffer medfører bortvisning fra skolen.
Alkohol må nydes efter anvisning og iflg. aftale med forældre.


Weekendbog:
Senest tirsdag skal du tage stilling til, om du er her på skolen i den kommende weekend, eller om du tager
hjem. Du skal også tage stilling til, om du er tilbage søndag til aftensmad. Er krydset for den kommende
weekend ikke sat tirsdag, kan eleven kun blive på skolen efter særlig aftale.
Hvis du bliver i weekenden, skal du deltage i arrangementerne, der måtte være.

Værelset:
Dit værelse holder du selv hyggeligt, ryddet og rent. Du skal bruge klæbegummi til plakater og lign. –
udleveres på kontoret. Sengene må ikke flyttes om.
Vis hensyn, når du har åbent vindue. (spar varme, undgå støj m.v.) Sluk lyset, når du forlader et tomt lokale.
I kælderen kan du vaske og tørre dit tøj.

Fritiden:
Du kan selv være med til at gøre fritiden spændende ved at deltage aktivt i arrangementer, ligesom du selv
skal være med til at arrangere noget. I løbet af kursusperioden er der obligatoriske aftenarrangementer. I
fritiden kan du benytte skolens lokaler.
Overtrædelse kan medføre hjemsendelse.

08.08.2014

Godkendt af ministeriet 05.12.2005


Vedtaget på bestyrelsesmøde 20.08.2014

Vedtægterne er offentligjort på skolens hjemmesiden onsdag den 5. oktober 2016